Fiskeri

Siden 1952 har Egersund Group utviklet og produsert fiskeredskaper og er i dag en av verdens ledende produsenter av trålredskaper til fiskeflåten. Her, på Egersund Herøy AS, har vi levert trål-/notredskaper siden 1998.

Offshore/Industri

Egersund Herøy AS er leverandør til den maritime næringen, samt olje og gassindustrien både på Norsk sokkel, og internasjonalt. Vi leverer produkter fra ledende produsenter fra hele verden, og våre fokusområder er:
• Wire/Kranwire/Ankerwire/UHMWPE-fibertau
• Fortøyningsutstyr (Trosser, fendere mm.)
• Fiberstropper/Grommets
• Wire slings
• Kjetting
• Sockets 
• General hardware

Vi leverer

Egersund Herøy AS - en ledende produsent og leverandør til den maritime næringen

EgersundHer%C3%B8y%200815-0684


Egersund Herøy ble opprettet sommeren 1999 og driver sin virksomhet fra moderne lokaliteter ved Mjølstadneset industriområde i Herøy kommune. Anlegget har moderne produksjonslokaler, noe som gjør både produksjon, reparasjon og service kostnadseffektiv. Egersund Herøy har rekruttert en arbeidsstokk med lang erfaring innen fiskeri. Vi tror det gjør samarbeid og kommunikasjon med deg som kunde lettere.  Lokaliteten er midt i ”smørøyet” for nordgående eller sørgående trafikk. Med egen dypvannskai kan vi ta i mot de store havgående trålerne uten problem. 

Egersund Herøy AS er en ledende produsent og leverandør av utstyr til fiskeindustrien. Med mange års erfaring innen den maritime bransjen er vi også rustet til å levere utstyr til offshorenæringen, samt den maritime industrien. Sammen med våre dedikerte medarbeiderer og leverandører kan vi betjene offshore- og det maritime markedet med utstyr som feks. Mooring wires, tauverk, løfteutstyr og jernvarer.


 
Nofir AS ble stiftet i 2008 med målsetning å etablere en nasjonal returordning for kassert fiskeri- og oppdrettsredskap. Egersund Herøy sender alt av kassert redskap til Nofir. Nofir gjør kasserte nøter og tråler om til nytt råstoff. Mye av råstoffet er nylon, som blir til ECONYL®, som så brukes i nye klær og tepper.
 
Experian%20credit