Fiskeri

Mjølstadneset 2016

Vi leverer

Vi produserer flytetrål til alle typer fiskeri.

Verdens lengste produksjonshall for not/trål tilknyttet kai
Produksjon%20flytetr%C3%A5l%202

Kontakt

Egersund Herøy
Mjølstadneset
N-6092 Fosnavåg
Norge

Telefon + 47 70 08 04 80
Epost: post@egersund-heroy.no
Org. nr: NO 979403283 MVA

GPS Lokasjon Mjølstadneset:
62° 19' 25.00" N
05° 40' 14.40" E