Flytetrål Torsk/Sei

Egersund Herøy AS produserer flytetråler til Torsk/Sei. Bilder under viser fangst av sei med flytetrål.
171
Atlantic%20Star%2001
Egersund Herøy
Mjølstadneset
N-6092 Fosnavåg
Norge

Telefon + 47 70 08 04 80
Epost: post@egersund-heroy.no
Org. nr: NO 979403283 MVA

GPS Lokasjon Mjølstadneset:
62° 19' 25.00" N
05° 40' 14.40" E

Kontakt